Bert_hop

Auteur details

Datum geregistreerd: 30 januari 2012

Laatste berichten

  1. Regio plaatsingswedstrijd Varsseveld — 27 januari 2014
  2. Turnschool Rijssen in voorbereiding voor het NK — 27 januari 2014
  3. Succesvolle plaatsingswedstrijden NK Groepsspringen A/B Lijn — 4 november 2013
  4. Agenda Hemelvaartweekend — 3 mei 2013
  5. Junioren jongens springploeg uitgeroepen tot Talentvolle Sportploeg van het Jaar 2012 — 28 januari 2013

Berichten van deze auteur

jan
27

Regio plaatsingswedstrijd Varsseveld

IMG_2951

Regio plaats­ingswed­strijd Vars­seveld Afgelopen zater­dag hebben de 2e divisie turn­sters van Turn­school Rijssen in Vars­seveld hun laat­ste plaats­ingswed­strijd voor de lan­delijke wed­stri­j­den geturnd. Deze wed­stri­j­den waren voor som­mige van hen erg span­nend omdat het de laat­ste mogelijkheid was zich hier­voor te plaat­sen. Voor diegene die zich al geplaatst had­den was het een mooie gele­gen­heid om …

Lees verder »

jan
27

Turnschool Rijssen in voorbereiding voor het NK

nk team

Springers Turn­school Rijssen in voor­berei­d­ing voor het NK Maar liefst 5 teams van Turn­school Rijssen zijn vol in de voor­berei­d­ing om op 8 feb­ru­ari in Surhuis­ter­veen op het NK groepssprin­gen hun spron­gen te kun­nen laten zien. De 40 springers hebben zich in novem­ber weten te plaat­sen op de onderde­len minitram­po­line, mini pegases, mini tafel en …

Lees verder »

nov
04

Succesvolle plaatsingswedstrijden NK Groepsspringen A/B Lijn

springen

Afgelopen zater­dag hebben 5 teams van Turn­school Rijssen deelgenomen aan de plaats­ingswed­strijd voor het NK groepssprin­gen A en B lijn.  maar liefst 4 teams van Turn­school Rijssen hebben zich recht­streeks weten te plaat­sen voor het NK van 2014. (meer…)

mei
03

Agenda Hemelvaartweekend

agenda hemel­vaart

jan
28

Junioren jongens springploeg uitgeroepen tot Talentvolle Sportploeg van het Jaar 2012

( verk­lar­ing gemeente Rijssen– Holten) De Jeugdige jon­gens­groep heeft in korte tijd veel vooruit­gang doorge­maakt.  Op het onderdeel mini pega­sus werd op het NK een zil­v­eren medaille gewon­nen. maar dit is niet alles, want op de minitram­po­line werd laten zien dat ze per­fecte spron­gen beheersen en het resul­taat mag er zijn. GOUD op het Ned­er­lands kam­pi­oen­schap op …

Lees verder »

dec
27

KERSTWENS TURNSCHOOL RIJSSEN

Kerstkaart

dec
18

Info 1e divisie Kersttoernooi Hazenkamp Nijmegen 30 december

Aan alle deel­ne­mende verenigin­gen van het Ker­st­to­er­nooi 2012 (dames) Hier vin­den jul­lie het wed­stri­jd­schema voor het damesto­er­nooi op zondag 30 jan­u­ari. Wed­stri­jd­schema dames defin­i­tief — wed­strijd 1 Wed­stri­jd­schema dames defin­i­tief — wed­strijd 2 Wed­stri­jd­schema dames defin­i­tief — wed­strijd 3  De dag is als volgt ingedeeld: 9.00 — 12.00 uur: teamwed­strijd cat­e­gorie 1 + 2 12.30 …

Lees verder »

dec
18

Wedstrijden 4e divisie 12 januari Rijssen

Hier vind je infor­matie over de wed­stri­j­den van 12 jan­u­ari boekje 12 jan­u­ari 2013 Rijssen Organ­isatie wed­stri­j­den 4e divisie 12 jan­u­ari in Rijssen

dec
18

KNGU Gymfeest 2013

Woens­dag 2 jan­u­ari Mega Win­ter Springfestijn. Klik op deze link voor meer infor­matie. KNGU Gym­feest 1 Vri­jdag 4 jan­u­ari organ­iseert DOS Rijssen  Het Grote Gym­feest. Klik op deze link voor meer infor­matie.  KNGU Gym­feest 1

nov
20

Uitslagen Turnschoolrijssen Turntoernooi

De uit­sla­gen kunt u down­loaden op: Turn­school Rijssen Turntoernooi

Oudere berichten «