«

jan
27

Regio plaatsingswedstrijd Varsseveld

Regio plaats­ingswed­strijd Varsseveld

Afgelopen zater­dag hebben de 2e divisie turn­sters van Turn­school Rijssen in Vars­seveld hun laat­ste plaats­ingswed­strijd voor de lan­delijke wed­stri­j­den geturnd. Deze wed­stri­j­den waren voor som­mige van hen erg span­nend omdat het de laat­ste mogelijkheid was zich hier­voor te plaat­sen. Voor diegene die zich al geplaatst had­den was het een mooie gele­gen­heid om hun aangepaste oefenin­gen uit te proberen of nieuwe onderde­len te laten zien. Namens Turn­school Rijssen deden 10 turn­sters in ver­schil­lende cat­e­gorieën mee. Met 5 podi­umplaat­sen en 9 plaatsin­gen voor de lan­delijke wed­stri­j­den was het een ges­laagde dag. Bij de pupillen 1 had Fleur kruiskamp zich al eerder geplaatst voor de lan­delijke wed­stri­j­den. Madelief, Estee , Veere, Sarice,Chantal, Beau, Iris Linda en Maud hebben zich geplaatst voor de lan­delijke wed­stri­j­den.
Hieron­der vol­gend de uit­sla­gen:

Pupil 1 N2 Over­i­js­sel,
Madelief Sou­ver­ijn 1e plaats Totaal: 52.175.
Estee Scheers 2e plaats Totaal: 47.300
Veere Heuvers 8e plaats Totaal: 39.900

Jeugd 2 sup­ple­ment D, Sarice heeft zich geplaatst voor de lan­delijke wed­stri­j­den.
Sarice Mark­slag 6e plaats Totaal 45.075

Baan 2: Junior sup­ple­ment C Over­i­js­sel
Chan­tal Rombeek 12e plaats totaal: 38.400

Baan 2: Senior sup­ple­ment B Over­i­js­sel
Iris Willems 2e plaats Totaal: 42.900
Linda Loof 3e plaats Totaal: 42.625
Maud Jonge­jan 8e plaats Totaal: 36.200

Baan 1: Jeugd 1 N3
Beau Ver­schoor 1e plaats Totaal: 50.900
Marél Veen­dorp 10e plaats Totaal: 43.050

Geef een reactie

Uw email adres zal niet worden gepubliseerd.

U kunt deze HTML-tags en attributen gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>