«

»

dec
18

Info 1e divisie Kersttoernooi Hazenkamp Nijmegen 30 december

Aan alle deel­ne­mende verenigin­gen van het Ker­st­to­er­nooi 2012 (dames)

Hier vin­den jul­lie het wed­stri­jd­schema voor het damesto­er­nooi op zondag 30 jan­u­ari.

Wed­stri­jd­schema dames defin­i­tief — wed­strijd 1
Wed­stri­jd­schema dames defin­i­tief — wed­strijd 2
Wed­stri­jd­schema dames defin­i­tief — wed­strijd 3 

De dag is als volgt ingedeeld:
9.00 — 12.00 uur: teamwed­strijd cat­e­gorie 1 + 2
12.30 — 15.30 uur: toestel­wed­strijd jeugd 1e + 2e divisie
16.00 — 19.00 uur: toestel­wed­strijd junior en senior 1e + 2e divisie

Graag jul­lie aan­dacht voor het vol­gende:

* We hebben ons best gedaan om alle infor­matie van de inschri­jf­for­mulieren cor­rect over te nemen in het wed­stri­jd­schema. Voor de zek­er­heid willen we jul­lie vra­gen om de inschri­jvin­gen van je eigen verenig­ing te con­trol­eren. Mocht je onver­hoopt een onvolkomen­heid con­stateren, laat dit dan z.s.m. weten op dit emailadres zodat we aan­passsin­gen kun­nen doen waar nodig.

* Voor de toestel­wed­strijd bij sprong geldt: turn­sters mogen twee keer sprin­gen, waar­bij de beste score telt. Het is niet ver­plicht om twee ver­schil­lende spron­gen te maken (dit mag uit­er­aard wel).

* Bij de ingang van de wed­stri­jd­hal wordt er van iedere turn­ster een foto gemaakt. Deze foto zal later gratis ver­strekt wor­den via inter­net. Willen jul­lie je turn­sters erop wijzen dat zij eerst op de foto gaan, voor­dat zij de wed­stri­jd­hal betre­den? (Uit­er­aard kun­nen zij zich wel eerst omk­le­den, zodat ze in wed­stri­jd­kled­ing op de foto kun­nen gaan).

Namens de wed­stri­j­dor­gan­isatie,
Judith Peeters
Ker­st­to­er­nooi 2012
GTV De Hazenkamp

Geef een reactie

Uw email adres zal niet worden gepubliseerd.

U kunt deze HTML-tags en attributen gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>