Turn– & acrohalTurn­hal
De door  BOSAN sportin­stal­laties  ingerichte turn­hal is met een afmet­ing van 750 m2 van alle gemakken voorzien. Door het veelz­i­jdig inrichten van de turn­hal weet deze zich te pro­fil­eren boven andere turn­hallen. De turn­hal beschikt onder anderen over  een brede aan­loop­baan van 7 meter breed waar je meerdere sprongsi­t­u­aties kunt creëren naar zowel de hydraulis­che valkuil als de blokkenkuil, tram­po­linebaan, grote tram­po­line, ruime balk– en brugsi­t­u­aties enz. Bek­ijk voor een overzicht de foto’s.

 


Acro­hal

De acro­hal is met een afmet­ing van 18 bij 15 meter volledig voorzien van een verende vloer. Daar­naast vind je er een kleinere tram­po­linebaan, een spiegel­wand, salto­gordels enz.