sep
07

NIEUW !! speeltuin turnen voor de allerjongsten

Vanaf  van­daag zijn wij ges­tart met een nieuwe groep voor alle meis­jes van 4, 5 en 6 jaar.

ken jij iemand die niet stil kan zit­ten en het leuk vind om te klim­men,  rollen en op de tram­po­lines sprin­gen??

Zij zijn van harte welkom op de speel­tu­in­groep op vri­jdag­mid­dag van 13.00 tot 14.30.

voor meer infor­matie mail naar info@turnschoolrijssen.nl of  bel  0611010335

sep
07

wedstrijd planning 2012/2013

in de bijlage de wed­strijd plan­ning voor het komende  seizoen.

Tevens zullen de wed­stri­j­den bin­nenkort terug te vin­den zijn in  de agenda

wed­stri­jd­plan­ning 2012 2013

aug
30

NIEUW: Tricks & Kicks

Nu nieuw bij Turn­school Rijssen, een sport met diverse uitdagin­gen. Een com­bi­natie van Acro­batiek, Capoeira, trick­ing en free-running.
Wil je meer info klik dan: Kicks en Tricks bij Turn­school Rijssen

aug
28

Zaterdag 22 september: BBQ


  Beste lei­d­ing, leden, oud­ers, broert­jes en zus­jes,

Om het nieuwe seizoen leuk te begin­nen organ­is­eren we tra­di­tion­eel elk jaar een BBQ voor alle lei­d­ing, leden, oud­ers, broert­jes en zus­jes zodat we met iedereen een frisse, gezel­lige en mooie start van het nieuwe seizoen kun­nen maken.

Datum:   22 sep­tem­ber

Tijd :      16.00 uur

Kosten:   € 5,00   voor kinderen tot en met 12 jaar

€ 10,00 voor 13 jaar en ouder

€ 0,50  fris­drank en ranja

€ 1,00  bier en wijn.

Lokatie:   Groe­nendijk 4,  7245 SH,  Laren

Graag voor  maandag 10 sep­tem­ber opgeven via de  mail (info@turnschoolrijssen.nl)

Vergeet je niet op te geven want je wilt deze gezel­lige mid­dag natu­urlijk niet mis­sen.

Team Turn­school Rijssen

aug
28

Vrijdag 31 augustus: open turnmiddag

Sprin­gen op de tram­po­lines, lekker in de blokkenkuil, hangen aan de brug, lopen over de balk en lekker rollen, ren­nen en uitleven in onze nieuw mul­ti­func­tion­eel ingerichte turnhal????
Is uw dochter er een­tje van, geboorte­jaar 2003 tot en met 2007, die niet stil kan zit­ten en de
hele dag op de kop staat? kom dan naar de open turn­mid­dag!!

Klik voor meer infor­matie op:

poster open turn­mid­dag pdf

jun
11

Zaterdag 14 juli Officiële opening turnhal

Op zater­dag 14 juli wordt de turn­hal offi­cieel geopend. Verdere infor­matie volgt.

jun
10

Goud, Zilver en Brons voor springgroepen Turnschool Rijssen. 

 

 

 

 

 

Het heren junioren team heeft met een score van 20,55 de titel Ned­er­lands kam­pi­oen op het onderdeel minitram­po­line bin­nen weten te slepen. Met ruim een punt ver­schil op num­mer 2 werd de gouden tro­fee welver­di­end in ont­vangst genomen. Op het onderdeel tram­po­line pega­sus werd een zil­v­eren tro­fee bemachtigd met een score van 14,25. De jeugddames ver­di­en­den op de minitram­po­line een score van 17,85 en op minitram­po­line pegases 13 pun­ten. Helaas bei­den niet vol­doende voor een podi­umplek. De senior­dames waren in de mid­dag aan de beurt en wer­den welver­di­end derde op minitram­po­line met een score van 20,3 pun­ten! Het onderdeel minitram­po­line pega­sus werd beloond met een 19,4..goed voor een zesde plek.

jun
05

Zusjes Hegeman presteren super op NK turnen

Britt en Meike HegemanTij­dens  de Ned­er­landse kam­pi­oen­schap­pen tur­nen dames 1e divisie in Waal­wijk hebben de turn­sters van Turn­school Rijssen buitenge­woon goed gepresteerd. De beste 36 turn­sters per cat­e­gorie mochten hier de strijd aan gaan voor de nationale titel.  Met een del­e­gatie van 17 turn­sters reis­den ze af naar Waal­wijk om hier hun laat­ste wed­strijd van het seizoen te tur­nen.  Bij de all­round finale op zater­dag  turn­den de mei­den van de Turn­school allen een goede wed­strijd. Voor  Meike Hege­man was dit vol­doende om het ere podium te mogen bek­lim­men voor een bronzen medaille.

Op de zondag mochten de beste turn­sters per toes­tel uit­maken wie met de titel naar huis mocht gaan. Anna Stukker plaat­ste zich voor de balk finale en eindigde op een 8e plaats. Jas­mijn de Jong behaalde in haar leefti­jd­scat­e­gorie  eve­neens een plekje voor de balk finale en eindigde ook op een 8e plaats.  Aan de sprong­fi­nale mochten maar­liefst  3 turn­sters van Turn­school Rijssen deel­ne­men. Jade Bru­insma  eindigde op een 7e plaats, Britt  Hege­man op een 6e plaats en Meike Hege­man mocht een Zil­v­eren medaille in ont­vangst nemen. Bij de brug finale mochten de zus­jes Meike en Britt stri­j­den voor de titel. Na een span­nende wed­strijd was het hier Britt Hege­man die de zil­v­eren medaille in ont­vangst mocht nemen. Tot slot wist Mer­lin Woeste­nenk op het toes­tel sprong bij de senioren net niet het podium te behalen en eindigde op een 4e plaats.

Met 3 nationale medailles hebben de zus­jes Hege­man een unieke presta­tie neer gezet.

Turn­school Rijssen kijkt terug op een super suc­cesvol turn­seizoen.

Hier de link naar de geweldige foto’s die Mar­tin Koop­man het hele week­end geschoten heeft: http://www.pbase.com/martinkoopman/dames20112012bk1edivw1

jun
05

Uitslagen Springen 2 en 3 juni

UITSLAG OCHTEND 1 tm 4  |  UITSLAG OCHTEND 5 tm 8

UITSLAG MIDDAG 1 TM 4  |  UISLAG MIDDAG 5 TM 8

mei
21

37 medailles voor Turnschool Rijssen

Bij de dis­trict toes­tel kam­pi­oen­schap­pen in Arn­hem afgelopen week­end mochten de turn­sters van Turn­school Rijssen 37 medailles mee naar huis nemen.

Voor de (17) 1e divisie turn­sters die zich in het week­end van 2 en 3 juni in Waal­wijk mogen pre­sen­teren op het NK 1e divisie een leuke oefen­wed­strijd.

Voor de andere TSR turn­sters een leuke afs­luit­ing van het seizoen.

Oudere berichten «

» Nieuwere berichten