Lesrooster

Onder­staand ons lesrooster uit­ge­zon­derd turntrainingen


Maandag:
20.30–22.00uur                     sprin­gen heren/dames 16 jaar e.o.


Dins­dag:
17.00–18.00uur                      sprin­gen jongens/meisjes groep 3,4 en 5
18.00–19.30uur                      sprin­gen jongens/meisjes groep 6,7 en 8
19.30–21.00uur                      sprin­gen jongens/meisjes voort­gezet onderwijs


Woens­dag:
10.15–11.00uur                       ouder en kindgym


Vri­jdag:
14.00–16.30uur                       speel­tu­in­tur­nen meis­jes 5–8 jaar
20.00–21.30uur                       sprin­gen jongens/meisjes VO (selec­tie)
21.00–22.30uur                       vrij sprin­gen heren/dames 16jr e.o.