Sponsoren

Spon­sor­ing
Heeft u een bedrijf en draagt u de turn­school een warm hart toe, dan vra­gen wij u een struc­turele bij­drage als spon­sor te over­we­gen. Er zijn ver­schil­lende mogelijkhe­den voor spon­sor­ing, zoals een reclame­bord bij toer­nooien, ….. enz.