Welkom


Turn­school Rijssen

Met man en macht en met steun van vele spon­soren is er gew­erkt om de nieuwe turn­hal in Rijssen af te
kri­j­gen. Na vier drukke maan­den was het zover: in de zomer van 2011 ver­huisde Turn­school Enter naar
de buurt­ge­meente Rijssen.

De nieuwe accom­mo­datie, van maar liefst 1250m2, her­bergt  een mul­ti­func­tion­eel ingerichte turn­hal van 750m2, een acro­hal van 300m2, een ruime kan­tine en de nodige faciliteiten. Door de com­bi­natie van een turn­hal  en een aparte acro­hal biedt Turn­school Rijssen niet alleen ruimte aan eigen sporters, maar ook aan die van omliggende verenigin­gen.

Turn­school Rijssen is een train­ingsin­sti­tuut dat zich uit­slui­tend richt op wed­stri­jd­sporters in de dis­ci­plines Tur­nen Dames en Tram­po­line­sprin­gen. Door de unieke samen­werk­ing met verenigin­gen in de regio ontstaat er een vloeiende en laag­drem­pelige over­gang van recre­atieve– naar wedstrijdsport.